Roháček2. Korintským9,7

2. Korintským 9:7

Jeden každý tak, ako si umienil v srd­ci, nie zo zár­mut­ku alebo z prinútenia, lebo ochot­ného dar­cu miluje Bôh.


Verš v kontexte

6 Ale to vedieť, že ten, kto skúpo seje, bude skúpo i žať; a ten, kto seje pri požeh­naní, bude pri požeh­naní i žať. 7 Jeden každý tak, ako si umienil v srd­ci, nie zo zár­mut­ku alebo z prinútenia, lebo ochot­ného dar­cu miluje Bôh. 8 A Bôh má moc roz­hoj­niť vám každú milosť, aby ste vždyc­ky vo všet­kom mali všet­kého do­statok a tak hojneli na každý skutok dob­rý,

späť na 2. Korintským, 9

Príbuzné preklady Roháček

7 Jeden každý tak, ako si umienil v srd­ci, nie zo zár­mut­ku alebo z prinútenia, lebo ochot­ného dar­cu miluje Bôh.

Evanjelický

7 Každý (nech dá), ako si umienil v srd­ci, nie z ne­ochoty alebo z prinútenia; lebo ochot­ného dar­cu miluje Boh.

Ekumenický

7 Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochot­ného dar­cu miluje Boh.

Bible21

7 Každý ať dává, jak se v srd­ci roz­ho­dl, ne s lítostí ane­bo z po­vinnosti. Vž­dyť Bůh mi­lu­je ochotného dárce.