Roháček2. Korintským5,19

2. Korintským 5:19

jako že Bôh bol v Kris­tovi mieriac so sebou svet, ne­počítajúc im ich hriechov a položil do nás slovo smierenia.


Verš v kontexte

18 Ale to všet­ko z Boha, ktorý nás smieril sám so sebou skr­ze Ježiša Kris­ta a dal nám službu smierenia, 19 jako že Bôh bol v Kris­tovi mieriac so sebou svet, ne­počítajúc im ich hriechov a položil do nás slovo smierenia. 20 Tedy za Kris­ta po­sols­tvujeme, jako čo by sám Bôh na­pomínal skr­ze nás, prosíme za Kris­ta, smier­te sa s Bohom!

späť na 2. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

19 jako že Bôh bol v Kris­tovi mieriac so sebou svet, ne­počítajúc im ich hriechov a položil do nás slovo smierenia.

Evanjelický

19 že totiž Boh bol v Kris­tovi, zmieril svet so sebou, ne­počítal ľuďom ich prie­stup­ky a ustanovil medzi nami zves­tovanie zmierenia.

Ekumenický

19 Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. Ne­počítal ľuďom ich pre­vinenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia.

Bible21

19 Bůh v Kri­stu uzavřel se svě­tem mír! Přestal li­dem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám.