Roháček2. Korintským3,12

2. Korintským 3:12

Majúc tedy takú nádej po­užívame veľkú smelosť,


Verš v kontexte

11 Lebo ak to po­minuteľné skr­ze slávu, tým viac to, čo tr­vá, v sláve. 12 Majúc tedy takú nádej po­užívame veľkú smelosť, 13 a nie ako Mojžiš, k­torý kládol zás­teru na svoju tvár, aby nehľadeli synovia Iz­raelovi na koniec toho, čo išlo po­minúť.

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 Majúc tedy takú nádej po­užívame veľkú smelosť,

Evanjelický

12 Keď teda takúto nádej máme, počíname si cel­kom ot­vorene,

Ekumenický

12 Keď teda máme takúto nádej, vy­stupujeme s plnou ot­vorenosťou,

Bible21

12 Právě díky této na­dě­ji jsme tak směle otevření,