Roháček2. Korintským3,11

2. Korintským 3:11

Lebo ak to po­minuteľné skr­ze slávu, tým viac to, čo tr­vá, v sláve.


Verš v kontexte

10 Ba zrov­na ani nebolo os­lávené, čo bolo os­lávené, v tej čias­t­ke, v službe odsúdenia, pre svr­chovanú slávu na­sledujúcej služby Ducha. 11 Lebo ak to po­minuteľné skr­ze slávu, tým viac to, čo tr­vá, v sláve. 12 Majúc tedy takú nádej po­užívame veľkú smelosť,

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 Lebo ak to po­minuteľné skr­ze slávu, tým viac to, čo tr­vá, v sláve.

Evanjelický

11 Veď keď je sláv­ne, čo sa po­minie, omnoho sláv­nejšie je, čo zo­stáva.

Ekumenický

11 Veď ak je sláv­ne to, čo je po­minuteľné, omnoho sláv­nejšie je to, čo zo­stáva.

Bible21

11 Jest­liže to po­míjející přišlo se slávou, oč slavnější je to, co zůstává!