Roháček2. Korintským2,16

2. Korintským 2:16

ktorým vôňou smr­ti na sm­rť, a ktorým vôňou života na život. Ale na to kto je spôsobný?!


Verš v kontexte

15 Lebo sme Kris­tovou dob­rou vôňou Bohu medzi tými, ktorí do­chádzajú spasenia, i medzi tými, ktorí hynú, 16 ktorým vôňou smr­ti na sm­rť, a ktorým vôňou života na život. Ale na to kto je spôsobný?! 17 Lebo nefalšujeme slova Božieho jako mnohí, ale jako takí, k­torí z mrav­nej čistoty, jako takí, k­torí z Boha pred Bohom v Kris­tu hovoríme.

späť na 2. Korintským, 2

Príbuzné preklady Roháček

16 ktorým vôňou smr­ti na sm­rť, a ktorým vôňou života na život. Ale na to kto je spôsobný?!

Evanjelický

16 tým­to vôňou smr­ti na sm­rť, tam­tým vôňou života na život. Ale kto je na to spôsob­ný?

Ekumenický

16 jed­ným vôňou smr­ti na sm­rť, druhým vôňou života na život. Ale kto je na to súci?

Bible21

16 Jedněm jsme smr­telnou vůní ke smrti, druhým jsme vůní živo­ta k živo­tu. Kdo je ale k ta­kové službě způso­bi­lý?