Roháček2. Korintským2,1

2. Korintským 2:1

Ale to som usúdil v sebe: ne­prij­sť k vám zase so zár­mut­kom.


Verš v kontexte

1 Ale to som usúdil v sebe: ne­prij­sť k vám zase so zár­mut­kom. 2 Lebo ak ja vás za­rmútim, ktože je po­tom, kto mňa roz­veselí krome toho, koho som ja za­rmútil?! 3 A toto is­té som vám na­písal, aby som, keď prij­dem, ne­mal zár­mut­ku od tých, ktorým by som sa mal radovať, dôverujúc vo všet­kých vás, že moja radosť je radosťou všetkých vás.

späť na 2. Korintským, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 Ale to som usúdil v sebe: ne­prij­sť k vám zase so zár­mut­kom.

Evanjelický

1 Tak som sa teda roz­hodol v sebe, že ne­prídem k vám opäť v zár­mut­ku.

Ekumenický

1 Tak som sa totiž sám v sebe roz­hodol, že k vám ne­prídem, aby som vás za­rmútil.

Bible21

1 Roz­ho­dl jsem se, že k vám znovu ne­při­jdu se zár­mutkem.