Roháček2. Korintským12,8

2. Korintským 12:8

Za to som trik­rát prosil Pána, aby od­stúpil odo mňa,


Verš v kontexte

7 A aby som sa pre­velikosťou zjavení príliš ne­povyšoval, daný mi je os­teň do tela, an­jel satanáš, aby ma po­hlav­koval, aby som sa príliš ne­povyšoval. 8 Za to som trik­rát prosil Pána, aby od­stúpil odo mňa, 9 a po­vedal mi: Do­sť ti je moja milosť. Lebo moja moc sa do­konáva v slabos­ti. Teda naj­radšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby pre­bývala na mne moc Kris­tova.

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

8 Za to som trik­rát prosil Pána, aby od­stúpil odo mňa,

Evanjelický

8 Tri razy som prosil Pána, aby ho od­stránil odo mňa,

Ekumenický

8 Pre­to som trik­rát prosil Pána, aby sa odo mňa vzdialil.

Bible21

8 Třikrát jsem kvů­li tomu pro­sil Pá­na, aby to ode mě ode­šlo,