Roháček2. Korintským12,7

2. Korintským 12:7

A aby som sa pre­velikosťou zjavení príliš ne­povyšoval, daný mi je os­teň do tela, an­jel satanáš, aby ma po­hlav­koval, aby som sa príliš ne­povyšoval.


Verš v kontexte

6 Lebo keby som sa chcel po­chváliť, nebudem bez­rozum­ným, lebo veď po­viem prav­du; ale sa zdŕžam, aby nie­kto ne­mys­lel o mne viac, ako čo vidí pri mne alebo čo odo mňa čuje. 7 A aby som sa pre­velikosťou zjavení príliš ne­povyšoval, daný mi je os­teň do tela, an­jel satanáš, aby ma po­hlav­koval, aby som sa príliš ne­povyšoval. 8 Za to som trik­rát prosil Pána, aby od­stúpil odo mňa,

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

7 A aby som sa pre­velikosťou zjavení príliš ne­povyšoval, daný mi je os­teň do tela, an­jel satanáš, aby ma po­hlav­koval, aby som sa príliš ne­povyšoval.

Evanjelický

7 a aj pre ne­obyčaj­nosť zjavení. Pre­to, aby som sa ne­povyšoval, bol mi daný os­teň do tela, an­jel-satan, dep­tať ma, aby som sa ne­povyšoval.

Ekumenický

7 a aj pre ne­obyčaj­nosť zjavení. Pre­to, aby som sa ne­povyšoval, bol mi daný do tela os­teň, satanov po­sol, aby ma udieral a tak aby som sa ne­povyšoval.

Bible21

7 Aby mi ta úžasná zje­vení pří­liš ne­stoup­la do hlavy, byl mi dán do tě­la os­ten, sa­tanův po­sel, který mě sráží, abych si o sobě pří­liš ne­mys­lel.