Roháček2. Korintským12,15

2. Korintským 12:15

Ale ja veľmi rád vy­naložím, i sám seba cele vy­naložím za vaše duše, hoci aj väčšmi vás milujúc menej som milovaný.


Verš v kontexte

14 Hľa, toto po tretie som hotový prij­sť k vám a nebudem vám na ťar­chu, lebo nehľadám vašich vecí, ale vás. Lebo nie sú po­vin­né deti shromažďovať po­klady rodičom, ale rodičia deťom. 15 Ale ja veľmi rád vy­naložím, i sám seba cele vy­naložím za vaše duše, hoci aj väčšmi vás milujúc menej som milovaný. 16 Ale nech! Ja som na vás ne­položil bremena; ale súc chyt­rý ľsťou som vás do­stal.-

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

15 Ale ja veľmi rád vy­naložím, i sám seba cele vy­naložím za vaše duše, hoci aj väčšmi vás milujúc menej som milovaný.

Evanjelický

15 Ja veľmi rád vy­naložím všet­ko, aj seba samého vy­naložím za vaše duše. Keďže vás ja teda tak veľmi milujem, máte ma vy menej milovať?

Ekumenický

15 Ja však veľmi rád vy­naložím všet­ko, ba vy­dám aj seba samého za vaše duše. Ak vás ja tak veľmi milujem, mám byť menej milovaný?

Bible21

15 Pokud jde o mě, mi­lerád se vy­dám z po­sledního, i sám sebe vy­dám za vaše živo­ty, i když čím více vás mi­lu­ji, tím méně jsem mi­lován.