Roháček2. Korintským12,12

2. Korintským 12:12

Znamenia apoštolov sú učinené medzi vami v celej tr­pez­livos­ti, divami, zá­zrak­mi a mocami.


Verš v kontexte

11 Stal som sa bez­rozum­ným chváliac sa; vy ste ma prinútili. Lebo vy ste mňa mali od­porúčať, lebo som nebol, ako ani nie som o nič menší od tých pre­velikých apoštolov, keď aj nie som ničím. 12 Znamenia apoštolov sú učinené medzi vami v celej tr­pez­livos­ti, divami, zá­zrak­mi a mocami. 13 Lebo v čom ste boli za os­tat­nými sbory krome toho, že som vás ja sám ne­obťažil? Od­pus­tite mi tú ne­právosť!

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

12 Znamenia apoštolov sú učinené medzi vami v celej tr­pez­livos­ti, divami, zá­zrak­mi a mocami.

Evanjelický

12 Veď dôkazy o tom, že som apoštol, pôsobili medzi vami vo všet­kej tr­pez­livos­ti, v znameniach, divoch a prejavoch moci.

Ekumenický

12 Dôkazy o tom, že som apoštol, prejavovali sa medzi vami vy­trvalosťou každého druhu, znameniami, div­mi a prejav­mi moci.

Bible21

12 Důkazů o mém apoštolství jste do­sta­li dost. Vzpo­meň­te na všech­no, co jsem vy­držel, na všech­na zna­mení, divy a zá­zra­ky.