Roháček2. Korintským11,32

2. Korintským 11:32

V Damašku vladár kráľa Aretu strážil mes­to Damaščanov, čo ma chcel lapiť;


Verš v kontexte

31 Bôh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý je požeh­naný na veky, vie, že neluhám. 32 V Damašku vladár kráľa Aretu strážil mes­to Damaščanov, čo ma chcel lapiť; 33 ale ma spus­tili oblokom v koši cez múr, a ušiel som jeho rukám.

späť na 2. Korintským, 11

Príbuzné preklady Roháček

32 V Damašku vladár kráľa Aretu strážil mes­to Damaščanov, čo ma chcel lapiť;

Evanjelický

32 V Damas­ku mies­to­držiteľ kráľa Areta strážil mes­to Damask, aby ma chytil,

Ekumenický

32 V Damasku mies­to­držiteľ kráľa Aretasa dal strážiť mes­to Damask, aby ma uväz­nil,

Bible21

32 Když jsem byl v Da­mašku, místo­drži­tel po­věřený králem Aretou dal hlídat město, aby mě za­jal.