Roháček2. Korintským11,12

2. Korintským 11:12

Ale čo robím, to i budem robiť, aby som odťal príčinu tým, ktorí chcú príčinu, aby v tom, čím sa chvália, boli naj­dení takí jako aj my.


Verš v kontexte

11 Prečo? Azda pre­to, že vás ne­milujem? Bôh vie. 12 Ale čo robím, to i budem robiť, aby som odťal príčinu tým, ktorí chcú príčinu, aby v tom, čím sa chvália, boli naj­dení takí jako aj my. 13 Lebo takí falošní apoštolovia sú ľs­tivými robot­ník­mi, pre­tvarujúcimi sa na apoštolov Kris­tových.

späť na 2. Korintským, 11

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale čo robím, to i budem robiť, aby som odťal príčinu tým, ktorí chcú príčinu, aby v tom, čím sa chvália, boli naj­dení takí jako aj my.

Evanjelický

12 Čo však robím, aj ďalej budem robiť, aby som pre­kazil snahu tých, čo sa v tom, čím sa chvália, snažia ukázať takými, ako sme my.

Ekumenický

12 Čo teda robím, budem robiť aj naďalej, aby som odňal zámien­ku tým, ktorí hľadajú príležitosť vy­chvaľovať sa a ukazovať sa, že sú takí ako my.

Bible21

12 V tom, co dělám, budu pokračovat i na­dále, abych vzal vítr z pla­chet těm, kteří se nám pod něja­kou zá­minkou chtějí ve své chlou­bě podo­bat.