Roháček2. Korintským10,1

2. Korintským 10:1

Ale sám ja Pavel vás prosím krot­kou tichosťou a prívetivosťou Kris­ta, ktorý som, ako hovoria, do tvári po­kor­ný medzi vami, ale ne­prítom­ný smelý voči vám.


Verš v kontexte

1 Ale sám ja Pavel vás prosím krot­kou tichosťou a prívetivosťou Kris­ta, ktorý som, ako hovoria, do tvári po­kor­ný medzi vami, ale ne­prítom­ný smelý voči vám. 2 Ale vás prosím, žeby som sa prítom­ný ne­musel osmeliť v sebadôvere, v ktorej mys­lím od­vážiť sa na nie­ktorých, ktorí mys­lia o nás, ako čo by sme chodili podľa tela. 3 Lebo prav­da chodíme v tele, ale ne­vojujeme podľa tela -

späť na 2. Korintským, 10

Príbuzné preklady Roháček

1 Ale sám ja Pavel vás prosím krot­kou tichosťou a prívetivosťou Kris­ta, ktorý som, ako hovoria, do tvári po­kor­ný medzi vami, ale ne­prítom­ný smelý voči vám.

Evanjelický

1 Ja, Pavel, sám vás na­pomínam v duchu tichos­ti a lás­kavos­ti Kris­tovej; ja, ktorý, keď som osob­ne prítom­ný medzi vami, som vraj po­kor­ný, ale keď som vzdialený, som vraj smelý voči vám;

Ekumenický

1 Ja sám, Pavol, vás prosím pre Kris­tovu mier­nosť a vľúd­nosť — ja, ktorý bývam po­kor­ný, keď som osob­ne medzi vami, no keď som vzdialený, mám voči vám od­vahu.

Bible21

1 Já Pavel vás při mírnosti a vlídnosti Kri­stově vy­zývám – já, který se prý k vám tváří v tvář chovám poníženě, ale z dálky si na vás troufám: