Roháček2. Korintským1,7

2. Korintským 1:7

vediac, že jako ste účast­ník­mi utr­pení, tak i po­tešenia.


Verš v kontexte

6 A buď že sme súžení - za vaše po­tešenie a spasenie, ktoré pôsobí v ­tr­pez­livom znášaní tých is­tých utr­pení, ktoré aj my tr­píme; buď že sme tešení - za vaše po­tešenie a spasenie, a naša nádej je pev­ná za vás, 7 vediac, že jako ste účast­ník­mi utr­pení, tak i po­tešenia. 8 Lebo nech­ceme, aby ste ne­vedeli, bratia, o našom súžení, ktoré sme mali v Ázii, že sme boli nad mieru obťažení, nad s­voju silu, takže sme po­chybovali aj o svojom živote;

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 vediac, že jako ste účast­ník­mi utr­pení, tak i po­tešenia.

Evanjelický

7 A naša nádej pre vás je pev­ná, lebo vieme, že ako máte účasť v utr­peniach, tak aj v po­tešení.

Ekumenický

7 A naša nádej, vzhľadom na vás, je pev­ná, pre­tože vieme, že ako máte účasť na utr­peniach, tak ju budete mať i na úteche.

Bible21

7 Pro­to má­me ohledně vás ne­o­chvějnou na­dě­ji, ne­boť ví­me, že jako má­te podíl na utrpení, tak bu­dete mít podíl i na po­těšení.