Roháček2. Korintským1,6

2. Korintským 1:6

A buď že sme súžení - za vaše po­tešenie a spasenie, ktoré pôsobí v ­tr­pez­livom znášaní tých is­tých utr­pení, ktoré aj my tr­píme; buď že sme tešení - za vaše po­tešenie a spasenie, a naša nádej je pev­ná za vás,


Verš v kontexte

5 Lebo jako hoj­nejú utr­penia Kris­tove proti nám, tak skr­ze Kris­ta hoj­neje i naše po­tešenie. 6 A buď že sme súžení - za vaše po­tešenie a spasenie, ktoré pôsobí v ­tr­pez­livom znášaní tých is­tých utr­pení, ktoré aj my tr­píme; buď že sme tešení - za vaše po­tešenie a spasenie, a naša nádej je pev­ná za vás, 7 vediac, že jako ste účast­ník­mi utr­pení, tak i po­tešenia.

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A buď že sme súžení - za vaše po­tešenie a spasenie, ktoré pôsobí v ­tr­pez­livom znášaní tých is­tých utr­pení, ktoré aj my tr­píme; buď že sme tešení - za vaše po­tešenie a spasenie, a naša nádej je pev­ná za vás,

Evanjelický

6 či sme totiž súžení (súžení sme) na vaše po­tešenie a spasenie, či sa nám do­stáva útechy, (aj to) je na vaše po­tešenie, ktoré pôsobí, že tr­pez­livo znášate tie is­té utr­penia, aké aj my znášame.

Ekumenický

6 A tak, ak sme sužovaní, je to na vašu útechu a spásu; ak sme po­tešovaní, aj to je na vašu útechu, ktorá sa prejavuje v znášaní takých is­tých utr­pení, aké znášame aj my.

Bible21

6 Když tedy má­me soužení, je to pro vaše po­vzbu­zení a spásu, a když jsme po­těšováni, je to opět pro vaše po­vzbu­zení (které se pro­je­vuje, když snáší­te stejná utrpení jako my).