Roháček2. Korintským1,3

2. Korintským 1:3

Požeh­naný Bôh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, Otec milo­sr­dens­tiev a Bôh každého po­tešenia,


Verš v kontexte

2 milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. 3 Požeh­naný Bôh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, Otec milo­sr­dens­tiev a Bôh každého po­tešenia, 4 ktorý nás teší v každom našom súžení, aby sme aj my moh­li tešiť tých, ktorí sú v akom­koľvek súžení, potešením, ktorým sme sami tešení od Boha.

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Požeh­naný Bôh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, Otec milo­sr­dens­tiev a Bôh každého po­tešenia,

Evanjelický

3 Požeh­naný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, Otec milo­sr­den­stva a Boh každého po­tešenia,

Ekumenický

3 Nech je požeh­naný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, Otec milo­sr­den­stva a Boh všet­kej útechy,

Bible21

3 Požeh­nán buď Bůh a Otec naše­ho Pá­na Ježíše Krista, Otec mi­lo­sr­den­ství a Bůh veškerého po­těšení!