Roháček2. Korintským1,13

2. Korintským 1:13

lebo vám ne­píšeme iného, ale iba to, čo čítate alebo čo i dob­re znáte, a nadejem sa, že aj až do kon­ca znať budete,


Verš v kontexte

12 Lebo našou chválou je toto: svedoc­tvo nášho svedomia, že v svätos­ti, (pros­tote) a v čis­tote Božej, nie v teles­nej múd­ros­ti, ale v milos­ti Božej sme ob­covali na svete a zvlášte u vás, 13 lebo vám ne­píšeme iného, ale iba to, čo čítate alebo čo i dob­re znáte, a nadejem sa, že aj až do kon­ca znať budete, 14 jako ste nás aj po­znali z čias­t­ky, že sme vašou chlúbou, jako aj vy našou v deň nášho Pána Ježiša.

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 lebo vám ne­píšeme iného, ale iba to, čo čítate alebo čo i dob­re znáte, a nadejem sa, že aj až do kon­ca znať budete,

Evanjelický

13 Lebo nič iné vám ne­píšeme, ako čo čítate, ale aj po­znáte, a dúfam, až do kon­ca po­znávať budete,

Ekumenický

13 Veď vám ne­píšeme nič iné, iba to, čo čítate alebo už po­znáte. Dúfam však, že nás až do kon­ca budete po­znávať,

Bible21

13 Ne­píše­me vám pře­ce nic než to, co č­tete a če­mu ro­zumí­te. Doufám, že jednou po­ro­zumí­te doko­nale