Roháček2. Korintským1,12

2. Korintským 1:12

Lebo našou chválou je toto: svedoc­tvo nášho svedomia, že v svätos­ti, (pros­tote) a v čis­tote Božej, nie v teles­nej múd­ros­ti, ale v milos­ti Božej sme ob­covali na svete a zvlášte u vás,


Verš v kontexte

11 keď aj vy spolu pôsobíte mod­lit­bou za nás, aby mnoho osôb ďakovalo za nás za dar milos­ti, nám daný skrze mnohých. 12 Lebo našou chválou je toto: svedoc­tvo nášho svedomia, že v svätos­ti, (pros­tote) a v čis­tote Božej, nie v teles­nej múd­ros­ti, ale v milos­ti Božej sme ob­covali na svete a zvlášte u vás, 13 lebo vám ne­píšeme iného, ale iba to, čo čítate alebo čo i dob­re znáte, a nadejem sa, že aj až do kon­ca znať budete,

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Lebo našou chválou je toto: svedoc­tvo nášho svedomia, že v svätos­ti, (pros­tote) a v čis­tote Božej, nie v teles­nej múd­ros­ti, ale v milos­ti Božej sme ob­covali na svete a zvlášte u vás,

Evanjelický

12 Lebo toto je naša chvála: svedec­tvo vlast­ného svedomia, že sme sa na svete a naj­mä medzi vami žili v svätos­ti a čis­tote Božej, nie v teles­nej múd­ros­ti, ale v Božej milos­ti.

Ekumenický

12 Toto je naša chvála: naše svedomie nám do­svedčuje, že sme na svete a zvlášť medzi vami žili v úprimnosti a čis­tote, ktoré sú od Boha, nie v telesnej múd­ros­ti, ale v Božej milos­ti.

Bible21

12 Naší chlou­bou je svě­de­ctví naše­ho svědo­mí, že jsme na světě a zvláště u vás ži­li v ryzosti a upřím­nosti Boží, ne v těles­né moud­rosti, ale v Boží mi­losti.