Roháček1. Timoteovi6,10

1. Timoteovi 6:10

Lebo koreňom všet­kého zlého je milovať peniaze, po čom nie­ktorí za­túžili a tak za­blúdili od viery a na­pl­nili sami seba mnohými bolesťami.


Verš v kontexte

9 A tí, ktorí chcú byť bohatí, upádajú do po­kušenia a osíd­la a do mnohých žiados­tí ne­smysel­ných a škod­livých, ktoré po­hružujú ľudí do záhuby a do za­tratenia. 10 Lebo koreňom všet­kého zlého je milovať peniaze, po čom nie­ktorí za­túžili a tak za­blúdili od viery a na­pl­nili sami seba mnohými bolesťami. 11 Ale ty, ó, človeče Boží, utekaj od takých vecí, ale sa žeň za spraved­livosťou, po­božnosťou, vierou, lás­kou, tr­pez­livosťou, krot­kosťou.

späť na 1. Timoteovi, 6

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo koreňom všet­kého zlého je milovať peniaze, po čom nie­ktorí za­túžili a tak za­blúdili od viery a na­pl­nili sami seba mnohými bolesťami.

Evanjelický

10 Koreňom všet­kého zla je zais­te milovanie peňazí, po ktorých nie­ktorí za­túžili, tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho boles­tí.

Ekumenický

10 Lebo tí, čo chcú zbohat­núť, upadajú do osídel po­kušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozum­ných a škod­livých žiados­tí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby.

Bible21

10 Lás­ka k penězům je to­tiž kořenem vše­ho zla; v honbě za nimi něk­teří zblou­di­li z ces­ty ví­ry a sami si způso­bi­li ne­sčetná mu­ka.