Roháček1. Timoteovi4,15

1. Timoteovi 4:15

Na to maj starosť, v tom buď, aby tvoj po­krok bol zrej­mý vo všet­kom.


Verš v kontexte

14 Nezaned­bávaj daru milos­ti, k­torý je v tebe a ktorý ti je daný proroc­tvom so vzkladaním rúk starších sboru. 15 Na to maj starosť, v tom buď, aby tvoj po­krok bol zrej­mý vo všet­kom. 16 Maj po­zor na seba i na učenie, zo­tr­vávaj v tom. Lebo keď to budeš robiť, za­chrániš aj seba aj tých, ktorí ťa počúvajú.

späť na 1. Timoteovi, 4

Príbuzné preklady Roháček

15 Na to maj starosť, v tom buď, aby tvoj po­krok bol zrej­mý vo všet­kom.

Evanjelický

15 O toto sa staraj, tomu ži, aby bolo tvoje na­predovanie všet­kým zjav­né.

Ekumenický

15 O toto sa staraj a tomu sa venuj, aby tvoje na­predovanie bolo všet­kým zjav­né.

Bible21

15 O tom přemýš­lej, v tom zůstávej, a všich­ni uvi­dí, jak ros­teš.