Roháček1. Timoteovi1,4

1. Timoteovi 1:4

ani ned­bali na báj­ky a na rodop­ravy, ne­majúce kon­ca - kraja, ktoré po­skytujú skôr šk­riep­ky než správu Božiu vo viere.


Verš v kontexte

3 Jako som ťa prosil, keď som išiel do Macedonie, žeby si zo­stal v Efeze, aby si pri­kázal nie­ktorým, aby ne­učili iného učenia 4 ani ned­bali na báj­ky a na rodop­ravy, ne­majúce kon­ca - kraja, ktoré po­skytujú skôr šk­riep­ky než správu Božiu vo viere. 5 Ale cieľom pri­kázania je lás­ka z čis­tého srd­ca a dob­rého svedomia a z nepokryteckej viery,

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 ani ned­bali na báj­ky a na rodop­ravy, ne­majúce kon­ca - kraja, ktoré po­skytujú skôr šk­riep­ky než správu Božiu vo viere.

Evanjelický

4 a ne­pridŕžať sa bájok ani nekonečných rodok­meňov, ktoré na­pomáhajú skôr hád­ky ako Božie spravovanie spásy z viery,

Ekumenický

4 Nech sa neza­oberajú báj­kami a nekonečnými rodok­meňmi, ktoré vy­volávajú skôr hád­ky a ne­slúžia Božiemu poriad­ku spásy vo viere.

Bible21

4 Ať už se přestanou za­bývat báje­mi a ne­ko­nečný­mi rodokme­ny, které vedou jen k do­ha­dování namísto na­plňování Božího zámě­ru ve víře.