Roháček1. Timoteovi1,2

1. Timoteovi 1:2

Timote­ovi, s­voj­mu pravému dieťaťu vo viere: milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Krista Ježiša, nášho Pána.


Verš v kontexte

1 Pavel, apoštol Ježiša Kris­ta podľa nariadenia Boha, našeho Spasiteľa, a Pána Ježiša Kris­ta, našej nádeje, 2 Timote­ovi, s­voj­mu pravému dieťaťu vo viere: milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Krista Ježiša, nášho Pána. 3 Jako som ťa prosil, keď som išiel do Macedonie, žeby si zo­stal v Efeze, aby si pri­kázal nie­ktorým, aby ne­učili iného učenia

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Timote­ovi, s­voj­mu pravému dieťaťu vo viere: milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Krista Ježiša, nášho Pána.

Evanjelický

2 Timote­ovi, svoj­mu pravému synovi vo viere. Milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha Otca a od Kris­ta Ježiša, nášho Pána.

Ekumenický

2 Timotejovi, svoj­mu pravému synovi vo viere: Milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha Otca a od Kris­ta Ježiša, nášho Pána.

Bible21

2 Ti­mo­te­ovi, vlastní­mu synu ve víře: Milost, mi­lo­sr­den­ství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, naše­ho Pá­na.