Roháček1. Timoteovi1,1

1. Timoteovi 1:1

Pavel, apoštol Ježiša Kris­ta podľa nariadenia Boha, našeho Spasiteľa, a Pána Ježiša Kris­ta, našej nádeje,


Verš v kontexte

1 Pavel, apoštol Ježiša Kris­ta podľa nariadenia Boha, našeho Spasiteľa, a Pána Ježiša Kris­ta, našej nádeje, 2 Timote­ovi, s­voj­mu pravému dieťaťu vo viere: milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Krista Ježiša, nášho Pána. 3 Jako som ťa prosil, keď som išiel do Macedonie, žeby si zo­stal v Efeze, aby si pri­kázal nie­ktorým, aby ne­učili iného učenia

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Pavel, apoštol Ježiša Kris­ta podľa nariadenia Boha, našeho Spasiteľa, a Pána Ježiša Kris­ta, našej nádeje,

Evanjelický

1 Pavel, apoštol Kris­ta Ježiša podľa ustanovenia Boha, nášho Spasiteľa a Kris­ta Ježiša, našej nádeje -

Ekumenický

1 Pavol, apoštol Kris­ta Ježiša z poverenia Boha, nášho spasiteľa, a Kris­ta Ježiša, našej nádeje,

Bible21

1 Pavel, apoštol Krista Ježíše z po­věření Bo­ha, naše­ho Spa­si­te­le, a Krista Ježíše, naší na­děje,