Roháček1. Tesalonickým5,24

1. Tesalonickým 5:24

Ver­ný je ten, ktorý vás volá, ktorý aj učiní.


Verš v kontexte

23 A on sám, Bôh po­koja, nech vás ráči celých po­svätiť a váš duch nech je za­chovaný celý a ne­porušený i duša i telo bez­úhon­ne, keď prij­de náš Pán Ježiš Kris­tus. 24 Ver­ný je ten, ktorý vás volá, ktorý aj učiní. 25 Bratia, mod­lite sa za nás!

späť na 1. Tesalonickým, 5

Príbuzné preklady Roháček

24 Ver­ný je ten, ktorý vás volá, ktorý aj učiní.

Evanjelický

24 Ver­ný je Ten, ktorý vás po­voláva; On to urobí.

Ekumenický

24 Ver­ný je ten, ktorý vás po­voláva — on to aj urobí.

Bible21

24 Ten, který vás vo­lá, je věrný; on to udělá.