Roháček1. Tesalonickým5,18

1. Tesalonickým 5:18

Vo všet­kom ďakuj­te, lebo to je vôľa Božia v Kris­tu Ježišovi čo do vás.


Verš v kontexte

17 Ne­pres­taj­ne sa mod­lite. 18 Vo všet­kom ďakuj­te, lebo to je vôľa Božia v Kris­tu Ježišovi čo do vás. 19 Ducha ne­uhášaj­te.

späť na 1. Tesalonickým, 5

Príbuzné preklady Roháček

18 Vo všet­kom ďakuj­te, lebo to je vôľa Božia v Kris­tu Ježišovi čo do vás.

Evanjelický

18 Za všet­ko ďakuj­te, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kris­tovi Ježišovi.

Ekumenický

18 Za všet­ko vzdávaj­te vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi.

Bible21

18 Za všech okolností buď­te vděční, ne­boť to je Boží vůle pro vás v Kri­stu Ježíši.