Roháček1. Tesalonickým4,4

1. Tesalonickým 4:4

aby jeden každý z vás vedel za­ob­chodiť so svojou nádobou v po­svätení a v čes­ti,


Verš v kontexte

3 Lebo to je vôľa Božia - vaše po­svätenie, aby ste sa zdŕžali od smils­tva, 4 aby jeden každý z vás vedel za­ob­chodiť so svojou nádobou v po­svätení a v čes­ti, 5 nie v náruživos­ti žiados­ti jako aj po­hania, ktorí ne­znajú Boha,

späť na 1. Tesalonickým, 4

Príbuzné preklady Roháček

4 aby jeden každý z vás vedel za­ob­chodiť so svojou nádobou v po­svätení a v čes­ti,

Evanjelický

4 a nech si každý z vás vie zís­kať manžel­ku s po­svät­nosťou a úc­tivosťou,

Ekumenický

4 a každý z vás aby vedel žiť so svojou vlast­nou ženou sväto a s úctou,

Bible21

4 Každý se nauč­te za­cházet se svým tělem v po­svěcení a úctě,