Roháček1. Tesalonickým4,2

1. Tesalonickým 4:2

Lebo viete, ktoré príkazy sme vám dali skr­ze Pána Ježiša.


Verš v kontexte

1 A tak os­tat­ne, bratia, prosíme vás a na­pomíname v Pánu Ježišovi, aby ste v tom, ako ste prijali od nás, ako sa máte chovať a ľúbiť sa Bohu, jako sa aj chováte, aby ste v tom ešte väčšmi hoj­neli. 2 Lebo viete, ktoré príkazy sme vám dali skr­ze Pána Ježiša. 3 Lebo to je vôľa Božia - vaše po­svätenie, aby ste sa zdŕžali od smils­tva,

späť na 1. Tesalonickým, 4

Príbuzné preklady Roháček

2 Lebo viete, ktoré príkazy sme vám dali skr­ze Pána Ježiša.

Evanjelický

2 Veď viete, aké príkazy sme vám dali v mene Pána Ježiša.

Ekumenický

2 Veď viete, aké príkazy sme vám dali v mene Pána Ježiša.

Bible21

2 Ví­te pře­ce, jaká přikázání jsme vám dali od Pá­na Ježíše Krista.