Roháček1. Tesalonickým4,18

1. Tesalonickým 4:18

Takže sa po­tešuj­te na­vzájom týmito slovami.


Verš v kontexte

16 Lebo sám Pán s veliteľs­kým po­velom, s hlasom ar­chan­jela a s trúbou Božou sos­túpi s neba, a mŕt­vi v Kris­tu vstanú najprv; 17 po­tom my živí ponechaní budeme razom s nimi vy­chvátení v ob­lakoch v ús­trety Pánovi do po­vet­ria. A tak­to budeme vždyc­ky s Pánom. 18 Takže sa po­tešuj­te na­vzájom týmito slovami.

späť na 1. Tesalonickým, 4

Príbuzné preklady Roháček

18 Takže sa po­tešuj­te na­vzájom týmito slovami.

Evanjelický

18 Tak sa po­tešuj­te vo­spolok týmito slovami.

Ekumenický

18 Po­tešuj­te sa na­vzájom týmito slovami.

Bible21

18 Po­vzbu­zuj­te se navzájem tě­mi­to slovy.