Roháček1. Tesalonickým4,16

1. Tesalonickým 4:16

Lebo sám Pán s veliteľs­kým po­velom, s hlasom ar­chan­jela a s trúbou Božou sos­túpi s neba, a mŕt­vi v Kris­tu vstanú najprv;


Verš v kontexte

15 Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánov­ho, is­tot­ne ne­pred­stih­neme tých, ktorí zo­snuli. 16 Lebo sám Pán s veliteľs­kým po­velom, s hlasom ar­chan­jela a s trúbou Božou sos­túpi s neba, a mŕt­vi v Kris­tu vstanú najprv; 17 po­tom my živí ponechaní budeme razom s nimi vy­chvátení v ob­lakoch v ús­trety Pánovi do po­vet­ria. A tak­to budeme vždyc­ky s Pánom.

späť na 1. Tesalonickým, 4

Príbuzné preklady Roháček

16 Lebo sám Pán s veliteľs­kým po­velom, s hlasom ar­chan­jela a s trúbou Božou sos­túpi s neba, a mŕt­vi v Kris­tu vstanú najprv;

Evanjelický

16 lebo keď (za­znie) po­vel a hlas ar­chan­jela a Božia trúba, sám Pán zo­stúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo umreli v Kris­tovi,

Ekumenický

16 Lebo vo chvíli, keď za­znie po­vel, hlas ar­chan­jela a Božia poľnica, sám Pán zo­stúpi z neba a pr­ví vstanú tí, čo zo­mreli v Kristovi;

Bible21

16 Ozve se burcující po­vel, hlas ar­chan­dě­la a Boží polnice, sám Pán se­stoupí z nebe a teh­dy jako první vstanou mrt­ví v Kri­stu.