Roháček1. Tesalonickým4,15

1. Tesalonickým 4:15

Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánov­ho, is­tot­ne ne­pred­stih­neme tých, ktorí zo­snuli.


Verš v kontexte

14 Lebo ak veríme, že Ježiš zo­mrel i vstal z mŕtvych, tak i Bôh tých, ktorí zo­snuli, skr­ze Ježiša pri­vedie s ním. 15 Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánov­ho, is­tot­ne ne­pred­stih­neme tých, ktorí zo­snuli. 16 Lebo sám Pán s veliteľs­kým po­velom, s hlasom ar­chan­jela a s trúbou Božou sos­túpi s neba, a mŕt­vi v Kris­tu vstanú najprv;

späť na 1. Tesalonickým, 4

Príbuzné preklady Roháček

15 Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánov­ho, is­tot­ne ne­pred­stih­neme tých, ktorí zo­snuli.

Evanjelický

15 Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým: my, ktorí zo­staneme nažive až do Pánov­ho príchodu, ne­predídeme tých, čo umreli,

Ekumenický

15 Pre­tože toto vám hovoríme podľa Pánov­ho slova: My, čo zo­staneme nažive až do Pánov­ho príchodu, ne­predídeme zo­snulých.

Bible21

15 Má­me pro vás slovo od Pá­na: My, kdo se doži­je­me Pánova přícho­du, ne­pře­de­jde­me ty, kdo ze­s­nu­li.