Roháček1. Samuelova16,5

1. Samuelova 16:5

A odpovedal: Po­koj. Prišiel som obetovať Hos­podinovi. Po­sväťte sa a poj­dete so mnou k obeti. A po­svätil aj Izaiho i jeho synov a po­zval ich k obeti.


Verš v kontexte

4 A Samuel učinil to, čo hovoril Hos­podin, a prišiel do Bet­lehema. A starší mes­ta sa predesili a vy­šli mu vús­trety a riek­li: Či tvoj príchod z­namená pokoj? 5 A odpovedal: Po­koj. Prišiel som obetovať Hos­podinovi. Po­sväťte sa a poj­dete so mnou k obeti. A po­svätil aj Izaiho i jeho synov a po­zval ich k obeti. 6 A stalo sa, keď prišli, a keď uvidel Eliába, po­vedal: Do­zais­ta je pred Hos­podinom jeho po­mazaný.

späť na 1. Samuelova, 16

Príbuzné preklady Roháček

5 A odpovedal: Po­koj. Prišiel som obetovať Hos­podinovi. Po­sväťte sa a poj­dete so mnou k obeti. A po­svätil aj Izaiho i jeho synov a po­zval ich k obeti.

Evanjelický

5 On od­povedal: Po­koj! Prišiel som obetovať Hos­podinovi. Po­sväťte sa a poďte so mnou. Po­svätil aj Izaja a jeho synov a po­volal ich k obeti.

Ekumenický

5 Od­vetil: Všet­ko je v poriadku. Prinášam obetu Hos­podinovi. Po­sväťte sa a poďte so mnou k obete s hostinou. Po­tom po­svätil Izaja i jeho synov a po­zval ich k obete s hostinou.

Bible21

5 „Ano, pokoj,“ od­po­věděl. „Přišel jsem obětovat Hos­po­di­nu. Po­svěť­te se a při­jď­te za mnou k oběti.“ Také Jišaje a jeho syny po­svě­til a po­zval je k obě­ti.