Roháček1. Samuelova1,3

1. Samuelova 1:3

Človek chodieval z roka na rok zo svoj­ho mes­ta hore klaňať sa a obetovať Hos­podinovi Zá­stupov bit­nú obeť v Síle, kde boli dvaja synovia Éliho, Chof­ni a Pin­chas, kňaz­mi Hos­podinovi.


Verš v kontexte

2 Ten mal dve ženy; jed­nej bolo meno An­na, a meno druhej bolo Peninna. Penin­na mala deti, ale Anna ne­mala detí. 3 Človek chodieval z roka na rok zo svoj­ho mes­ta hore klaňať sa a obetovať Hos­podinovi Zá­stupov bit­nú obeť v Síle, kde boli dvaja synovia Éliho, Chof­ni a Pin­chas, kňaz­mi Hos­podinovi. 4 A bývalo vše toho dňa, keď obetoval El­kána bit­nú obeť, že dal Penin­ne, svojej žene, i všet­kým jej synom i jej dcéram diely.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Človek chodieval z roka na rok zo svoj­ho mes­ta hore klaňať sa a obetovať Hos­podinovi Zá­stupov bit­nú obeť v Síle, kde boli dvaja synovia Éliho, Chof­ni a Pin­chas, kňaz­mi Hos­podinovi.

Evanjelický

3 Ten muž chodieval každoročne zo svoj­ho mes­ta do Šíla klaňať sa a obetovať Hos­podinovi moc­nos­tí; tam boli kňaz­mi Hos­podinovými dvaja synovia Élího: Chof­ní a Pin­chás.

Ekumenický

3 El­kána chodieval každoročne zo svoj­ho mes­ta do Šíla klaňať sa a obetovať Hos­podinovi zá­stupov. Tam boli Hos­podinovými kňaz­mi Éliho synovia Chof­ni a Pin­chás.

Bible21

3 Ten­to muž cho­dil každo­ročně ze svého měs­ta do Ší­la, aby se tam klaněl a obětoval Hos­po­di­nu zástupů. Hos­po­di­nový­mi kněží­mi tam byli dva synové Elího, Chofni a Pin­chas.