Roháček1. Samuelova1,25

1. Samuelova 1:25

A za­bili jun­ca a do­vied­li chlap­ca k Élimu.


Verš v kontexte

24 Po­tom, keď ho od­stavila, od­vied­la ho so sebou hore i s tromi jun­cami nesúc jednu efu bielej múky jem­nej a nádobu vína a do­vied­la ho do domu Hos­podinov­ho do Síla, a chlapča bolo ešte malé. 25 A za­bili jun­ca a do­vied­li chlap­ca k Élimu. 26 A ona riekla: Po­hliad­ni na mňa, môj pane! Jako že žije tvoja duša, môj pane, ja som tá žena, ktorá som stála tu s tebou mod­liac sa Hos­podinovi.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 A za­bili jun­ca a do­vied­li chlap­ca k Élimu.

Evanjelický

25 Po­tom býčka za­bili a chlap­ca pri­vied­li k Élimu.

Ekumenický

25 Keď po­tom býka za­rezali a chlap­ca pri­vied­li k Élimu,

Bible21

25 Býčka po­razi­li a chlap­ce přive­dli k Elí­mu.