Roháček1. Samuelova1,19

1. Samuelova 1:19

Po­tom vstali skoro ráno a po­klonili sa pred Hos­podinom a na­vrátiac sa prišli do svoj­ho domu do Rámy. A El­kána po­znal An­nu, svoju ženu, a Hos­podin sa roz­pomenul na ňu.


Verš v kontexte

18 A riek­la: Nech naj­de tvoja diev­ka milosť v tvojich očiach. A žena išla svojou ces­tou a najedla sa, a jej tvár nebola viacej smutná. 19 Po­tom vstali skoro ráno a po­klonili sa pred Hos­podinom a na­vrátiac sa prišli do svoj­ho domu do Rámy. A El­kána po­znal An­nu, svoju ženu, a Hos­podin sa roz­pomenul na ňu. 20 A stalo sa, keď tomu prišiel čas, že Anna počala a porodila syna a na­zvala jeho meno Samuel, lebo riekla: Od Hos­podina som ho vy­prosila.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Po­tom vstali skoro ráno a po­klonili sa pred Hos­podinom a na­vrátiac sa prišli do svoj­ho domu do Rámy. A El­kána po­znal An­nu, svoju ženu, a Hos­podin sa roz­pomenul na ňu.

Evanjelický

19 Včas­ráno vstali, po­klonili sa pred Hos­podinom a vracajúc sa, prišli domov do Rámy. Po­tom El­kána po­znal svoju ženu Annu a Hos­podin sa na ňu roz­pomenul.

Ekumenický

19 Včas­ráno vstali, vzdali Hos­podinovi poc­tu a vrátili sa domov do Rámy. Po­tom El­kána po­znal svoju ženu Annu a Hos­podin sa na ňu roz­pomenul.

Bible21

19 Časně ráno vsta­li, a když se poklo­ni­li Hos­po­di­nu, vy­da­li se zpátky do­mů do Rámy. Elká­na se pak se svou ženou Hanou mi­loval a Hos­po­din na ni ne­za­po­mněl.