Roháček1. Petrov5,14

1. Petrov 5:14

Po­zdrav­te sa na­vzájom boz­kom lás­ky. Po­koj vám všet­kým, ktorí s­te v Kris­tu Ježišovi. Ameň.


Verš v kontexte

12 Po Sil­vánovi, vám ver­nom bratovi, jako mys­lím, som vám krát­ko na­písal na­pomínajúc a do­svedčujúc, že to je tá pravá milosť Božia, ku k­torej ste prišli a v ktorej stojíte. 13 Po­zdravuje vás spolu­vyvolená cir­kev v Babylone aj Marek, môj syn. 14 Po­zdrav­te sa na­vzájom boz­kom lás­ky. Po­koj vám všet­kým, ktorí s­te v Kris­tu Ježišovi. Ameň.

späť na 1. Petrov, 5

Príbuzné preklady Roháček

14 Po­zdrav­te sa na­vzájom boz­kom lás­ky. Po­koj vám všet­kým, ktorí s­te v Kris­tu Ježišovi. Ameň.

Evanjelický

14 Po­zdravuj­te sa na­vzájom boz­kom lás­ky. Po­koj vám všet­kým, ktorí ste v Kris­tovi. [Amen.]

Ekumenický

14 Po­zdrav­te sa na­vzájom boz­kom lás­ky! Po­koj vám všet­kým, ktorí ste v Kristovi!

Bible21

14 Pozdrav­te se navzájem po­libkem lásky. Pokoj vám všem, kdo jste v Kri­stu.