Roháček1. Petrov4,9

1. Petrov 4:9

Po­hos­tin­ní jeden na­proti druhému bez re­ptania.


Verš v kontexte

8 Teda buďte roz­um­ní a triez­vi k mod­lit­bám. Ale predo všet­kým maj­te vrelú lás­ku na­vzájom na­proti sebe, lebo lás­ka pri­krýva množs­tvo hriechov. 9 Po­hos­tin­ní jeden na­proti druhému bez re­ptania. 10 Každý, jako ktorý do­stal dar milos­ti, tak si tým slúžte na­vzájom ako dob­rí správ­covia rôz­nej milos­ti Božej.

späť na 1. Petrov, 4

Príbuzné preklady Roháček

9 Po­hos­tin­ní jeden na­proti druhému bez re­ptania.

Evanjelický

9 Buďte na­vzájom po­hos­tin­ní bez re­ptania.

Ekumenický

9 Buďte na­vzájom po­hos­tin­ní, bez šom­rania.

Bible21

9 Pro­je­vuj­te si navzájem po­hostinnost se vší ocho­tou.