Roháček1. Petrov4,8

1. Petrov 4:8

Teda buďte roz­um­ní a triez­vi k mod­lit­bám. Ale predo všet­kým maj­te vrelú lás­ku na­vzájom na­proti sebe, lebo lás­ka pri­krýva množs­tvo hriechov.


Verš v kontexte

7 A všet­kému sa pri­blížil koniec. 8 Teda buďte roz­um­ní a triez­vi k mod­lit­bám. Ale predo všet­kým maj­te vrelú lás­ku na­vzájom na­proti sebe, lebo lás­ka pri­krýva množs­tvo hriechov. 9 Po­hos­tin­ní jeden na­proti druhému bez re­ptania.

späť na 1. Petrov, 4

Príbuzné preklady Roháček

8 Teda buďte roz­um­ní a triez­vi k mod­lit­bám. Ale predo všet­kým maj­te vrelú lás­ku na­vzájom na­proti sebe, lebo lás­ka pri­krýva množs­tvo hriechov.

Evanjelický

8 A nadovšet­ko, ver­ne sa miluj­te vo­spolok, lebo lás­ka pri­krýva množs­tvo hriechov.

Ekumenický

8 Nadovšet­ko maj­te vy­trvalú lás­ku jed­ni k druhým, lebo lás­ka pri­krýva množs­tvo hriechov.

Bible21

8 pře­devším si ale za­chovej­te vzájemnou lás­ku, vž­dyť „lás­ka přikryje množství hříchů.“