Roháček1. Petrov4,19

1. Petrov 4:19

Takže aj tí, ktorí tr­pia podľa vôle Božej, nech ako ver­nému Stvoriteľovi v činení dob­rého porúčajú svoje duše.


Verš v kontexte

17 Lebo je čas, aby sa začal súd od domu Božieho; ale ak najprv od nás, čo bude koniec tých, ktorí ne­pos­lúchajú evan­jelia Božieho?! 18 A jest­li aj spraved­livý sot­va býva za­chránený, bez­božník a hriešnik kde sa ukáže? 19 Takže aj tí, ktorí tr­pia podľa vôle Božej, nech ako ver­nému Stvoriteľovi v činení dob­rého porúčajú svoje duše.

späť na 1. Petrov, 4

Príbuzné preklady Roháček

19 Takže aj tí, ktorí tr­pia podľa vôle Božej, nech ako ver­nému Stvoriteľovi v činení dob­rého porúčajú svoje duše.

Evanjelický

19 A pre­to aj tí, čo tr­pia podľa vôle Božej, nech dob­re konajú a porúčajú duše ver­nému Stvoriteľovi.

Ekumenický

19 Pre­to aj tí, čo tr­pia podľa Božej vôle, nech konajú dob­ro a svoje duše nech od­porúčajú ver­nému Stvoriteľovi.

Bible21

19 Ať pro­to ti, kdo trpí pod­le Boží vůle, svěřují své duše věrné­mu Stvoři­te­li a pokračují v dob­rém jednání.