Roháček1. Petrov4,18

1. Petrov 4:18

A jest­li aj spraved­livý sot­va býva za­chránený, bez­božník a hriešnik kde sa ukáže?


Verš v kontexte

17 Lebo je čas, aby sa začal súd od domu Božieho; ale ak najprv od nás, čo bude koniec tých, ktorí ne­pos­lúchajú evan­jelia Božieho?! 18 A jest­li aj spraved­livý sot­va býva za­chránený, bez­božník a hriešnik kde sa ukáže? 19 Takže aj tí, ktorí tr­pia podľa vôle Božej, nech ako ver­nému Stvoriteľovi v činení dob­rého porúčajú svoje duše.

späť na 1. Petrov, 4

Príbuzné preklady Roháček

18 A jest­li aj spraved­livý sot­va býva za­chránený, bez­božník a hriešnik kde sa ukáže?

Evanjelický

18 Veď keď spravod­livý len-len, že ob­stojí, kde sa podeje bez­božník a hriešnik?

Ekumenický

18 A: ak sa spravod­livý led­va za­chráni, kam sa podeje bez­božný a hriešnik?

Bible21

18 „Je-li sprave­dlivý stěží spasen, co bude s bezbožným a hříšníkem?“