Roháček1. Petrov4,17

1. Petrov 4:17

Lebo je čas, aby sa začal súd od domu Božieho; ale ak najprv od nás, čo bude koniec tých, ktorí ne­pos­lúchajú evan­jelia Božieho?!


Verš v kontexte

16 Ale ak ­tr­pí ako kresťan, nech sa nehan­bí, ale nech oslavuje Boha v tej čias­t­ke. 17 Lebo je čas, aby sa začal súd od domu Božieho; ale ak najprv od nás, čo bude koniec tých, ktorí ne­pos­lúchajú evan­jelia Božieho?! 18 A jest­li aj spraved­livý sot­va býva za­chránený, bez­božník a hriešnik kde sa ukáže?

späť na 1. Petrov, 4

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo je čas, aby sa začal súd od domu Božieho; ale ak najprv od nás, čo bude koniec tých, ktorí ne­pos­lúchajú evan­jelia Božieho?!

Evanjelický

17 Lebo už je čas, aby sa začal súd od domu Božieho. A keď sa najprv od nás začína, akýže bude koniec tých, čo sú ne­pos­lušní evan­jeliu Božiemu?

Ekumenický

17 Veď už je čas, aby sa začal súd v Božom dome, ak však začne najprv u nás, aký bude koniec tých, čo sa vzpierajú Božiemu evan­jeliu?

Bible21

17 Přišel čas sou­du a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve za­čá­tek, jaký ko­nec čeká ty, kdo odmí­tají Boží evange­li­um?