Roháček1. Petrov4,1

1. Petrov 4:1

Keď tedy Kris­tus tr­pel za nás na tele, aj vy sa ozb­roj­te tou is­tou mysľou; lebo ten kto tr­pel na tele, pre­stal od hriechu,


Verš v kontexte

1 Keď tedy Kris­tus tr­pel za nás na tele, aj vy sa ozb­roj­te tou is­tou mysľou; lebo ten kto tr­pel na tele, pre­stal od hriechu, 2 aby nie viacej ľud­ským žiados­tiam, ale vôli Božej žil zbývajúci čas v tele. 3 Lebo do­sť nám bolo predošlého času života páchať ľúbosť po­hanov, keď s­me chodili v ne­studatos­tiach, v z­lých žiadostiach, v zbytočnom pití vína, v hodovaniach, v pijatykách a vo všelijakom ohyzd­nom mod­lár­stve.

späť na 1. Petrov, 4

Príbuzné preklady Roháček

1 Keď tedy Kris­tus tr­pel za nás na tele, aj vy sa ozb­roj­te tou is­tou mysľou; lebo ten kto tr­pel na tele, pre­stal od hriechu,

Evanjelický

1 Keď Kris­tus tr­pel teles­ne, vy­zb­roj­te sa aj vy tým is­tým zmýšľaním, že kto tr­pel teles­ne, pre­stal hrešiť,

Ekumenický

1 Keď teda Kris­tus prešiel utr­pením v tele, aj vy sa vy­zb­roj­te takým is­tým zmýšľaním: Kto prešiel utr­pením v tele, skon­coval s hriechom,

Bible21

1 I Kri­stus pod­stou­pil těles­né utrpení, a tak se stejným od­hod­láním vy­z­broj­te i vy. Kdo trpěl na těle, skon­coval s hří­chem,