Roháček1. Petrov3,11

1. Petrov 3:11

a nech sa od­kloní od zlého a činí dob­ré; nech hľadá po­koj a stíha ho.


Verš v kontexte

10 Lebo ten, kto chce milovať život a vidieť dob­ré dni, nech zdrží svoj jazyk od zlého a svoje rty, aby ne­vravely les­ti, 11 a nech sa od­kloní od zlého a činí dob­ré; nech hľadá po­koj a stíha ho. 12 Lebo oči Pánove hľadia na spraved­livých, a jeho uši pozorujú na ich pros­bu, ale p­rís­na tvár Pánova na tých, ktorí robia zlé.

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 a nech sa od­kloní od zlého a činí dob­ré; nech hľadá po­koj a stíha ho.

Evanjelický

11 nech sa od­kloní od zlého a činí dob­re, hľadá po­koj a usiluje sa oň;

Ekumenický

11 nech sa od­vráti od zlého a koná dob­ro, nech hľadá po­koj a usiluje sa oň.

Bible21

11 Ať odmítá zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a ne­chá se jím vést.