Roháček1. Petrov2,25

1. Petrov 2:25

Lebo ste boli jako blúdiace ov­ce, ale teraz ste ob­rátení k pas­tierovi a bis­kupovi svojich duší.


Verš v kontexte

23 ktorý, keď mu zlorečili, on ne­zlorečil; keď tr­pel, ne­hrozil, ale porúčal tomu, ktorý spraved­livo súdi, 24 ktorý sám vy­niesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme odum­reli hriechom a žili spraved­livos­ti, ktorého sinavicami ste uzdravení. 25 Lebo ste boli jako blúdiace ov­ce, ale teraz ste ob­rátení k pas­tierovi a bis­kupovi svojich duší.

späť na 1. Petrov, 2

Príbuzné preklady Roháček

25 Lebo ste boli jako blúdiace ov­ce, ale teraz ste ob­rátení k pas­tierovi a bis­kupovi svojich duší.

Evanjelický

25 Boli ste ako blúdiace ov­ce, ale teraz ste na­vrátení Pas­tierovi a Bis­kupovi vašich duší!

Ekumenický

25 Boli ste totiž ako blúdiace ov­ce, no teraz ste sa vrátili k pastierovi a bis­kupovi svojich duší.

Bible21

25 Byli jste pře­ce jako bloudící ov­ce, ale teď jste se vrá­ti­li k Pastýři a Strážci svých duší.