Roháček1. Petrov2,24

1. Petrov 2:24

ktorý sám vy­niesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme odum­reli hriechom a žili spraved­livos­ti, ktorého sinavicami ste uzdravení.


Verš v kontexte

23 ktorý, keď mu zlorečili, on ne­zlorečil; keď tr­pel, ne­hrozil, ale porúčal tomu, ktorý spraved­livo súdi, 24 ktorý sám vy­niesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme odum­reli hriechom a žili spraved­livos­ti, ktorého sinavicami ste uzdravení. 25 Lebo ste boli jako blúdiace ov­ce, ale teraz ste ob­rátení k pas­tierovi a bis­kupovi svojich duší.

späť na 1. Petrov, 2

Príbuzné preklady Roháček

24 ktorý sám vy­niesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme odum­reli hriechom a žili spraved­livos­ti, ktorého sinavicami ste uzdravení.

Evanjelický

24 na vlast­nom tele vy­niesol naše hriechy na drevo, aby sme odum­reli hriechom a žili spravod­livos­ti; Jeho kr­vavé rany vás uzdravili.

Ekumenický

24 On sám, na vlast­nom tele vy­niesol naše hriechy na drevo, aby sme odum­reli hriechom a žili vďaka spravod­livos­ti. Jeho ranami ste boli uzdravení.

Bible21

24 On sám na svém těle vzal naše hří­chy na kříž, abychom zemře­li hříchům a oži­li sprave­dlnosti. Jeho rá­ny vás uz­dravi­ly!