Roháček1. Petrov1,7

1. Petrov 1:7

aby do­kázanie sa vašej viery, o mnoho cen­nejšie nad zlato, ktoré hynie, ale sa ohňom zkúša, bolo vám najdené na chválu, na česť a na slávu pri zjavení Ježiša Kris­ta,


Verš v kontexte

6 v čom to plesáte, málo teraz, ak je kedy potrebné, rmútiac sa v roz­ličných po­kušeniach, 7 aby do­kázanie sa vašej viery, o mnoho cen­nejšie nad zlato, ktoré hynie, ale sa ohňom zkúša, bolo vám najdené na chválu, na česť a na slávu pri zjavení Ježiša Kris­ta, 8 ktorého, keď ho aj ne­znáte podľa tela, milujete, a v ktorého, keď ho aj teraz ne­zriete, jed­nako veríte a tak plesáte radosťou ne­vys­loviteľnou a os­lávenou

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 aby do­kázanie sa vašej viery, o mnoho cen­nejšie nad zlato, ktoré hynie, ale sa ohňom zkúša, bolo vám najdené na chválu, na česť a na slávu pri zjavení Ježiša Kris­ta,

Evanjelický

7 aby vaša skúšaná viera, omnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom pre­skúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

7 aby vám vaša vy­skúšaná viera oveľa cen­nejšia ako po­minuteľné zlato, ktoré sa tiež pre­skúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Kris­ta.

Bible21

7 I po­mí­jivé zla­to se pře­ce zkouší ohněm – vaše ví­ra je ale mno­hem vzácnější, a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zje­vení Ježíše Krista.