Roháček1. Petrov1,6

1. Petrov 1:6

v čom to plesáte, málo teraz, ak je kedy potrebné, rmútiac sa v roz­ličných po­kušeniach,


Verš v kontexte

5 ktorí ste mocou Božou strážení vierou cieľom spasenia, ktoré je hotové, aby bolo zjavené v po­sled­nom čase, 6 v čom to plesáte, málo teraz, ak je kedy potrebné, rmútiac sa v roz­ličných po­kušeniach, 7 aby do­kázanie sa vašej viery, o mnoho cen­nejšie nad zlato, ktoré hynie, ale sa ohňom zkúša, bolo vám najdené na chválu, na česť a na slávu pri zjavení Ježiša Kris­ta,

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 v čom to plesáte, málo teraz, ak je kedy potrebné, rmútiac sa v roz­ličných po­kušeniach,

Evanjelický

6 Veseľte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krát­ky čas aj rmútite pre roz­ličné po­kúšania,

Ekumenický

6 Raduj­te sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte na­krát­ko prej­sť zár­mut­kom roz­ličných skúšok,

Bible21

6 Pro­to se ra­duj­te, i kdybys­te teď mu­se­li na­krátko snášet různé zkoušky.