Roháček1. Petrov1,4

1. Petrov 1:4

cieľom dedičs­tva, ne­porušiteľného, ne­poškvr­niteľného a ne­uväd­nuteľného, ochráneného v nebesiach pre vás,


Verš v kontexte

3 Požeh­naný Bôh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý nás podľa svoj­ho mnohého milo­sr­den­stva znova splodil cieľom živej nádeje vzkriesením Ježiša Kris­ta z mŕt­vych, 4 cieľom dedičs­tva, ne­porušiteľného, ne­poškvr­niteľného a ne­uväd­nuteľného, ochráneného v nebesiach pre vás, 5 ktorí ste mocou Božou strážení vierou cieľom spasenia, ktoré je hotové, aby bolo zjavené v po­sled­nom čase,

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 cieľom dedičs­tva, ne­porušiteľného, ne­poškvr­niteľného a ne­uväd­nuteľného, ochráneného v nebesiach pre vás,

Evanjelický

4 k ne­porušiteľnému, ne­poškvr­nenému a ne­väd­núcemu dedičs­tvu, od­loženému v nebesiach vám,

Ekumenický

4 pre nehynúce, ne­poškvr­nené a ne­väd­núce dedičs­tvo pri­pravené v nebesiach pre vás,

Bible21

4 k ne­po­mí­jivé­mu, ne­po­sk­vrněné­mu a ne­vadnou­cí­mu dě­dictví, které vás čeká v ne­bi,