Roháček1. Petrov1,14

1. Petrov 1:14

Ako po­slušné deti, ne­pris­pôsobňujúc sa driev­nejším v svojej ne­vedomos­ti žiados­tiam,


Verš v kontexte

13 Pre­to opášte si bed­rá svojej mys­le a súc triez­vi do­konale sa nadej­te na ne­senú vám milosť, k­torá vám bude daná, keď sa zjaví Ježiš Kris­tus. 14 Ako po­slušné deti, ne­pris­pôsobňujúc sa driev­nejším v svojej ne­vedomos­ti žiados­tiam, 15 ale podľa toho Svätého, ktorý vás po­volal, aj sami buďte svätí, v každom ob­covaní.

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Ako po­slušné deti, ne­pris­pôsobňujúc sa driev­nejším v svojej ne­vedomos­ti žiados­tiam,

Evanjelický

14 A ako po­slušné deti ne­pripodobňuj­te sa predošlým žiados­tiam z čias ne­vedomos­ti,

Ekumenický

14 Ako po­slušné deti nedaj­te sa ov­ládať žiadosťami, ktoré vás pred­tým v čase vašej ne­vedomos­ti ov­ládali;

Bible21

14 Po­s­lou­chej­te Boha jako jeho dě­ti; ne­pod­dávej­te se choutkám, které vás ovládaly v době vaší ne­vědo­mosti.