Roháček1. Kronická9,42

1. Kronická 9:42

A Achaz splodil Jaru, a Jara splodil Alemeta, Az­máveta a Zim­riho. A Zim­ri splodil Mócu.


Verš v kontexte

41 A synovia Míchovi boli: Piton, Melech, Tach­rea a Achaz. 42 A Achaz splodil Jaru, a Jara splodil Alemeta, Az­máveta a Zim­riho. A Zim­ri splodil Mócu. 43 A Móca splodil Binu. Refai­áš, jeho syn; Elasa, jeho syn; Acel, jeho syn.

späť na 1. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

42 A Achaz splodil Jaru, a Jara splodil Alemeta, Az­máveta a Zim­riho. A Zim­ri splodil Mócu.

Evanjelický

42 Acház splodil Jaeru, Jaera splodil Álemeta, Az­máveta a Zim­rího. Zim­rí splodil Mócu.

Ekumenický

42 Acház splodil Jaeru, Jaera splodil Álemeta, Az­máveta a Zim­riho. Zim­ri splodil Mócu,

Bible21

42 Achaz zplo­dil Ja­du. Jada zplo­dil Ale­meta, Az­maveta a Zi­mri­ho. Zi­mri zplo­dil Mo­cu.