Roháček1. Kronická24,15

1. Kronická 24:15

sedem­nás­ty Chezírovi, osem­nás­ty Hap­picecovi,


Verš v kontexte

14 pät­nás­ty Bil­govi, šest­nás­ty Im­merovi, 15 sedem­nás­ty Chezírovi, osem­nás­ty Hap­picecovi, 16 devät­nás­ty Petachiášovi, dvad­siaty Jechez­kélovi,

späť na 1. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

15 sedem­nás­ty Chezírovi, osem­nás­ty Hap­picecovi,

Evanjelický

15 sedem­nás­ty na Chezíra, osem­nás­ty na Hap­picéca,

Ekumenický

15 sedem­nás­ty na Chezíra, osem­nás­ty na Hap­pic­céca,

Bible21

15 se­dmnáctý: Che­zir, osmnáctý: Hapicec,